Magna Porta maakt gebruik van een hightech klimaatsysteem. Dit systeem combineert een warmtepompinstallatie met warmte- / koude opslag in de bodem. Door daarnaast gebruik te maken van betonkernactivering en warmte-uitwisseling tussen de "koude" noordgevel en de "warme" zuidgevel zal Magna Porta tot één van de meest energiezuinige kantoorgebouwen van Nederland behoren. Omdat het klimaatsysteem alléén elektriciteit behoeft, weet Magna Porta de CO2 uitstoot te reduceren tot nul. Dit klimaatsysteem zal voor u als huurder naast een zeer behaaglijk binnenklimaat ook een besparing op uw energiekosten opleveren van ± 55%.

Warmte / koudeopslag in de bodem

Door gebruik te maken van daarvoor geschikte aardlagen is het mogelijk warmte en koude in de bodem op te slaan. Zo ontstaan natuurlijke warme en koude bronnen in de grond. Al naar gelang de vraag wordt warm of koud bronwater omhoog gepompt.

Warmtepomp

Het principe van de warmtepomp berust op een natuurkundig proces waarbij een koudemiddel (vloeistof met een zeer laag kookpunt) via indirect contact met bronwater, warmte kan onttrekken. Wanneer het koudemiddel in aanraking komt met warm bronwater, zal het verdampen en een gasvorm aannemen. Hierdoor wordt warmte aan het bronwater onttrokken. Het afgekoelde bronwater wordt de koude bron in gepompt. Het gasvormige koudemiddel wordt naar een compressor getransporteerd die de druk verhoogt. De moleculen in het gas gaan bewegen waardoor de temperatuur toeneemt. Een warmtewisselaar kan de ontstaande warmte aan het gas onttrekken, welke gebruikt kan worden voor verwarming. Het gas koelt daarbij af, waarna het in een expansievat weer vloeibaar wordt. Door het koudemiddel in contact te brengen met warm bronwater zal weer een gas ontstaan. Dit proces blijft zich herhalen.

Koelen is ook mogelijk. Het proces wordt omgedraaid. Ditmaal wordt er warmte aan het kantoor onttrokken en afgegeven aan koud bronwater. Het bronwater zal hierdoor in temperatuur stijgen, waarna het in de warme bron gepompt zal worden.

Warmte-uitwisseling

De zuidgevel is normaal gesproken een paar graden warmer dan de noordgevel. Het overschot aan warmte dat ontstaat aan de zuidgevel wordt gebruikt voor het verwarmen van de noordgevel. Ditzelfde principe wordt ook gebruikt bij de kantoren en bouwlagen onderling. Een overschot aan warmte wordt overgeheveld naar kantoren en bouwlagen die warmte vragen. Bv. Kantoor A wil graag de ruimte 2 graden koelen (warmte overschot), terwijl kantoor B verwarmen wil (warmte tekort). De warmte die in kantoor A onttrokken wordt, kan B gebruiken voor verwarmen.

Betonkernactivering

Beton kan warmte en koude opnemen en vasthouden. Betonkernactivering wil niets anders zeggen dan gebruik maken van deze eigenschappen. De opgewarmde betondelen geven warmte af wanneer de temperatuur in de ruimte daalt. Stijgt de temperatuur, dan hebben de betondelen een koelende werking.

Het gebouw

Contact

Voor vragen en/of opmerkingen kunt u contact met Schröder Vastgoed opnemen via ons telefoonnummer
0546-581414
Neem contact op Stel een vraag